spring force, power size, size 1-6, spring power là gì

Spring force, Power size, Spring power, Size 1-7 là gì?

Bạn đang tìm mua hàng nhập ngoại, Bạn xem catalogue và một số thông số về kỹ thuật khác… Tuy nhiên Bạn không thể tìm ra khả năng chịu tải …

Spring force, Power size, Spring power, Size 1-7 là gì? Chi Tiết »