Tiêu chuẩn BSEN 12209 dành riêng cho khóa và thân khóa

Tiêu chuẩn BSEN 12209 dành cho thân khóa

Tiêu chuẩn BSEN 12209 – tiêu chuẩn dành riêng khóa cơ ( bao gồm thân khóa) và chốt, được chấp nhận rộng rãi trong các nước thuộc Liên Minh Châu Âu …

Tiêu chuẩn BSEN 12209 dành cho thân khóa Chi Tiết »