Back-check của tay đẩy hơi là gì? Công dụng & điều chỉnh như thế nào ?

Bạn có bao giờ mở cửa, và vô tình Bạn mở ‘quá đát’ khiến cho cửa đập sầm vào tường, khiến cho bộ khóa và bức tường bị hư hại …

Back-check của tay đẩy hơi là gì? Công dụng & điều chỉnh như thế nào ? Chi Tiết »